★ Menu ★

✽ ePrasad Seva ✽

Please Share This Page among Your Friends n Relatives


नमस्कार देवीभक्त,
प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी श्रींचे नवरात्र दि.15/10/2023 ते 29/10/2023 या कालावधीत श्री क्षेत्र तुळजापूर येथे साजरे होत आहे. आम्ही या माध्यमाद्वारे आपणांस नवरात्री उत्सवाचे निमंत्रण देत आहोत.उत्सव कार्यक्रमपत्रिका सोबत जोडली आहे. नवरात्री कालावधीत अर्पण केलेली सेवाविधी पुजा अधिक पुण्यप्रद व फलदायी असल्याने, ज्या भक्तांना नवरात्री उत्सवात श्रींस पुजा सेवा विधी अर्पण करायचे असल्यास वेबसाईटवर आपल्या सेवेची नोंदणी करावी.सदरील उत्सवाचा कृपाप्रसाद आपणांस पोस्ट / कुरिअर मार्फत उत्सव कालावधीनंतर पाठवण्यात येईल. बाकी श्रीकृपेने आपले क्षेमकुशल आम्ही इच्छितो.
 नवरात्री पुजा प्रसाद नोंदणी  


Dear Devotee
We are happy to invite you that Navratri Festival is going to happen from 15th Oct, 2023 to 29th Oct 2023. We request your presence on this very auspecious festival to get blessed from Lord Shri Tulja Bhavani mata. The detailed schedule of navratri is attached to this post.Those devotee, who want to offer Seva during navratri festival , they can avail our ePrasad facility by registering your offering at below website.Your navratri ePrasad will be delivered to your home after Pournima.
 Register For Navratri Pooja Prasad  
✽ Types of Pooja Vidhi ✽


Following Pooja Vidhi performed in Tuljabhavani Temple

Abhishek Pooja
(अभिषेक पूजा)

Panchamrut Abhishek Pooja
(पंचामृत अभिषेक पूजा)

Alankar Mahapooja
(अलंकार महापूजा)

Khana Nariyal Ooti Pooja
(खण नारळ ओटी)

Kumkumarchan
(कुंकुमार्चन)

Naivaiyadam PuranPoli
(पुरणपोळी नैवैद्य)

Suhasini/Kumarika Bhojan
(सवाष्ण/कुमारिका भोजन)

Every Pournima Pooja
(प्रत्येक पौर्णिमेस पूजा)

Sinhasan Pooja - Dahi
(सिंहासन महापूजा-दही)

Sinhasan Pooja - Shrikhand
(सिंहासन महापूजा-श्रीखंड)

Jagaran
(जागरण)

Gondhal
(गोंधळ)

Saptashati Path
(सप्तशती पाठ)

Annadan
(अन्नदान)

Pot Paradi
(पोत-परडी )

 


Pay For ePrasad Seva
Pay For ePrasad Seva